บริษัท รุจิร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เครื่องเลี่อย,เครื่องตัด

เครื่องเลื่อยสายพาน, เครื่องเลื่อยแบบชัก, เครื่องเลื่อยสายพานใช้น้ำ, เครื่องเลื่อยใช้ลม, เครื่องเลื่อยวงเดือนตัดท่อ, เครื่องตัดแก็สตามราง, เครื่องตัดแก็ส, แท่นตัดไฟเบอร์, เครื่องตัดแก็สตามแบบ, เลื่อย, เครื่องเลื่อย, เครื่องตัดพลาสม่า, เลื่อยฉลุ, เลื่อยฉลุไฟฟ้า, แท่นเลื่อยฉลุ, Plasma Cutter, Band Saw, Hack Saw, Pipe Saw, Gas Cutter,

  • เครื่องเลื่อยสายพาน Asada , Waytrain
  • เครื่องเลื่อยแบบชัก Hero
  • เครื่องตัดท่อแบบชัก ใช้ไฟฟ้า Asada
  • เครื่องตัดท่อใช้แก็ส Okabe, Tanaka
  • เครื่องตัดท่อแบบใช้ลม Asada
  • เต่าตัดตามราง Tanaka
  • เครื่องตัดพลาสม่า Hikari, Hypertherm
  • แท่นตัดไฟเบอร์ 16" Winner
  • เครื่องตัดท่อ ความเร็วสูง 12" Asada 
  • เลื่อยฉลุ ไฟฟ้า Sawtaro, CH
แสดง 1-12 จาก 34 รายการ